Tarybos nariai

1.

Povilas Urbšys

(pirmininkas)

2.

Rimantas Ridikas

(pirmininko pavaduotojas)

3.

Sigitas Laurinavičius

(pirmininko pavaduotojas)

4.

Žaneta Apvinienė

(pirmininko pavaduotoja)

5.

Solveiga Dagė

6.

Aušra Gumbelevičienė

7.

Jūratė Kavaliauskienė

8.

Zita Kazlauskienė

9.

Pranas Kropas

10.

Asta Kulbienė
11.

Caroline Paliulienė

12.

Viktorija Polzunovaitė

(atsakinga sekretorė)

13.

Giedrius Puzinas

14.

Saulius Saladūnas

15.

Saulius Skaburskis

16.

Liucija Šiaučiūnienė

17.

Petras Tomkevičius

18.

Mantas Vasys