2019 m. kovas mėn. 28 d., Ketvirtadienis

Metraštininkas R.Kaunietis: partizanų prisiminimai atskleidė mums dar nežinomų, negirdėtų faktų

Pietų Lietuvos srities partizanai pakeliui į Lietuvos partizanų vadų susirinkimą.Ironiškai sakoma: laikai tolsta, liudininkų daugėja. Ilgainiui, matyt, atsiras vis daugiau gerai žinančių, kaip Lietuvoje vyko partizaninis karas. Bet kraštotyrininkas, sovietmečio disidentas, pokario laisvės kovų metraštininkas Romas Kaunietis teigia: ateityje tik vienas kitas suinteresuotas Lietuvos pilietis galės perskaityti KGB archyvuose esančias tardymo bylas. Jos surašytos rusų kalba, o pastaroji jau užleido vietą anglų kalbai.
Tačiau anot istorinių įvykių fiksuotojo, norint restauruoti praeitį, vienu šaltiniu remtis nepakanka. Į šio žmogaus patarimus vertėtų įsiklausyti, juk netoli tas laikas, kai gyvų pokario kovų liudininkų nebeliks, ir mes patys vieni turėsime šifruoti mums rašytus istorijos metraščius. Pradėjęs darbą 1965-aisiais, kai dar buvo gyvas paskutinis ginklu pasipriešinęs mūsų tėvynės partizanas, Romas Kaunietis savo lėšomis išleido dvylika storiausių knygų (jose pateikti 870-ies pokalbių įrašai saugomi Lietuvių literatūros ir tautosakos institute), autentiškai liudijančių pokario kovas. Už šį darbą apdovanotas Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi (2005 m.) ir Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ (2018 m.). Jo išleistuose laisvės kovų metraščiuose – partizanų istorija jų pačių ir jų rėmėjų, ryšininkų lūpomis.
Skaitykite:
https://www.15min.lt/